top of page

Milieubewuste & Veilige Afbraakwerken worden steeds belangrijker.
Reken op de expertise van Gebroeders Dielis Slopingsbedrijf Beerse!

Milieu

Het aspect milieu is voor ons een zéér belangrijk gegeven waarbij ook de klant betrokken partij is. 

Gebroeders Dielis Slopingsbedrijf te Beerse sloopt en sorteert alle afbraakmaterialen zorgvuldig en alles wordt afgevoerd naar vergunde recyclagebedrijven en of stortplaatsen.

Veiligheid

Het element veiligheid is eveneens heel belangrijk, en daarom hebben wij als bedrijf een VCA certificatie. Iedere werknemer heeft individueel een opleiding veiligheid gevolgd.

bottom of page