Milieu & Veiligheid

Het aspect milieu is voor ons een belangrijk gegeven, waarbij ook de klant betrokken partij is.

Gebroeders Dielis te Beerse slopen en sorteren alle afbraakmaterialen zorgvuldig en alles wordt afgevoerd naar vergunde recyclage bedrijven en of stortplaatsen.

Veiligheid

Het element veiligheid is eveneens belangrijk, en daarom hebben wij als bedrijf een VCA certificatie. Iedere werknemer heeft individueel een opleiding veiligheid gevolgd.